Toezicht

Hoe realiseer je idealen als eigen-zinnig leven in de praktijk? Hebben we dit vraagstuk van alle kanten bekeken? Dient het de bedoeling? Als toezichthouder denk ik met veel plezier mee over deze vragen. Op dit moment ben ik toezichthouder bij PGOsupport. Eerder was ik ook toezichthouder bij Brentano.

Ervaring als toezichthouder

Sinds 2015 ben ik lid en sinds medio 2018 ben ik voorzitter van de raad van toezicht van PGOsupport. PGOsupport is kennis- en adviespartner voor cliëntparticipatie in zorg en welzijn. De organisatie heeft een positief waarderende cultuur met horizontale verhoudingen met daarbij passend toezicht.

Van 2018 tot 2022 was ik lid van de raad van toezicht van Brentano. Brentano is een middelgrote zelfstandige organisatie die zorg biedt aan senioren in Amstelveen onder het motto: ‘Leef je eigen leven’.

Daarnaast ben ik per 1 juli 2021 brancheambassadeur voor dienstverlenende organisaties voor de NVTZ.

Toezicht houden bij dienstverlenende organisaties

Toezichthouden bij dienstverlenende organisaties zoals PGOsupport levert andere vragen op dan toezicht houden bij zorgverlenende organisaties zoals Brentano. Daarom organiseer ik sinds 2020 met de NVTZ speciale bijeenkomsten voor toezichthouders van dienstverlenende organisaties.

Van de bijeenkomst van 3 maart 2020 is een video-impressie gemaakt:

Lees ook het complete verslag van deze middag.

Kijk voor meer informatie, nieuwe bijeenkomsten en andere activiteiten op de branchepagina van de NVTZ.

Opleiding

Ik ben gecertificeerd toezichthouder volgens het programma goed toezicht van de NVTZ.

2016      NVTZ leergang voor de beginnende toezichthouder

2017      NVTZ Verdiepende leergang voor de Toezichthouder met de financiële portefeuille

2019      NVTZ Verdiepende leergang toezicht op kwaliteit

2021 Erasmus Centrum voor Zorgbestuur – strategisch vastgoedbeleid

Daarnaast ben ik regelmatig aanwezig op (regio)bijeenkomsten van de NVTZ.

Beschikbaarheid

Ik ben weer beschikbaar voor een nieuwe raad van toezicht. Vacature voor een eigen-zinnige toezichthouder? Neem contact op!

Mijn specialiteiten:

  • Ethiek;
  • Cliëntenperspectief;
  • Kwaliteit en veiligheid van zorg;
  • Modern toezicht houden.