Moreel beraad

Moreel beraad is een beproefde methode om gezamenlijk ethische vraagstukken te onderzoeken. Moreel beraad is onder andere geschikt voor:

  • Het zoeken naar een oplossing voor of uitweg uit een dilemma;
  • Bouwstenen voor beleidsvraagstukken met een morele kant;
  • Ontwikkeling van visie, zoeken naar kernwaarden en hoe die concreet vorm te geven;
  • Intervisie rond de vraag ‘wat is nu het goede om te doen?’.

Afhankelijk van het vraagstuk kies ik een geschikte gespreksmethode. Ik werk onder andere met de dilemmamethode, de socratische dialoog in diverse varianten en de hermeneutische gespreksmethode.

Cliënten en families

Ook als cliënt of familie kun je een moreel dilemma hebben. Of misschien zijn jullie het onderling oneens. Een uitwisseling van standpunten verhardt de onderlinge verhoudingen. Een goed gesprek over de onderliggende waarden kan veel begrip voor elkaar opleveren. En soms ook een nieuw perspectief!

Afhankelijk van je vraag en het aantal betrokken doe ik je graag een maatwerkvoorstel.

 “In twee sessies bracht je ons destijds weer terug bij de normen en waarden waarom we elkaar ooit uitgekozen hadden: het waarom en daarom. Het levende besef daaraan waren we in de voorbij jaren kwijtgeraakt. Daarmee gaf je ons weer houvast. En dat houvast bracht ook rust. We konden weer ontspannen en door. Jouw inzet en vaardigheden stonden aan het begin daarvan. Dankjewel daarvoor nogmaals!”

Opleiding

Ik heb de opleiding gespreksleider moreel beraad gedaan bij het VUMC. Ik volg nascholings- en intervisiebijeenkomsten. Ik ben lid van het landelijk netwerk moreel beraad.

Praktische informatie

Voor wie: teams, intervisiegroepen, een divers samengestelde groep uit de hele organisatie. Afhankelijk van de vraag en het doel kunnen ook cliënten of cliëntvertegenwoordigers deelnemen.

Groepsgrootte: 6-12 personen.

Tijdsinvestering: 1,5 tot 4 uur per bijeenkomst. De precieze investering is afhankelijk van vraag en beschikbare tijd.  

Locatie: ik werk bij jullie op locatie of ik regel een passende locatie.

Kosten: ik maak graag een offerte op maat voor jullie vraag. Stuur een bericht en dan neem ik snel contact op.