Implementatieadvies

Het ideaal staat op papier. Bedacht, onderzocht en beschreven door onderzoekers en beleidsmakers. Een fantastisch stuk werk – daar is iedereen het over eens. Maar na drie jaar ligt het nog steeds op de plank. In de praktijk is niets veranderd. Zonde! Hoe komt dat?

Implementatieadvies is meestal gericht op de mensen die in de zorg werken. In mijn ogen is dat te laat. Succesvol implementeren start vóór de start van het project of onderzoek. En loopt daarna het hele project door. Samenwerken met alle betrokken is daarvoor essentieel.

Wil je een rapport of onderzoek opleveren dat uit je handen getrokken wordt om in de praktijk te brengen? Dan kan ik je adviseren hoe je dit het beste aan kunt pakken!

“Lottie heeft voor ons een strategisch raamwerk gemaakt met alle werkzaamheden van start tot borging. Zo kregen we zicht op onze blinde vlekken. We gebruiken het nog steeds!”

“Lottie heeft voor ons een implementatieplot ontwikkeld dat het hele proces in een stroomversnelling bracht.”