Ethiek in visie en beleid

Visieontwikkeling

Visie vaag? Kernwaarden holle woorden? Dat hoeft niet! Ik ondersteun organisaties met praktische handvatten en to the point stappen om hun visie te ontwikkelen, te verhelderen of te vertalen naar concreet beleid.

“In de achtbaan waar we in zaten hield jij onze wielen op het spoor! Door woorden te geven aan onze bedoelingen konden we daar veel scherper op sturen.”

Verbinding visie met de werkvloer

Soms kom je in een organisatie waarin alle medewerkers de visie niet alleen kennen, maar vanuit de visie kunnen handelen. Ik vind dat altijd weer magisch om naar te kijken en te luisteren. Willen jullie ook jullie kernwaarden tot leven laten komen?

Vertaling van visie naar beleid

Een visie wordt krachtig als er een duidelijke verbinding is met het beleid van de organisatie. Zo onderscheid je je bovendien in de markt! Ik kan jullie helpen met ideeën, woorden en spiegels om de visie van jullie organisatie om te zetten in concrete plannen. Ook effectief tegen papieren tijgers!

Moreel geladen beleidsvraagstukken

Veel beleidsvraagstukken hebben morele kanten. Denk bijvoorbeeld aan de vragen over financiële prikkels in de zorg zoals pay-for-perfomance of shared savings. Of verantwoording over kwaliteit: hoe blijven meetbare en merkbare kwaliteit in balans? En hoe maak je een zakelijk gesprek mogelijk over de kosten van palliatieve zorg?

Vaak blijft de morele kant van deze vraagstukken onbenoemd en ongeadresseerd. Het is een blinde vlek bij beleidsmakers. Dat leidt tot weerstand, misverstanden of erger.

Het is mijn overtuiging dat verbetering en vooruitgang ontstaat door het samenbrengen van alle perspectieven: financieel-economisch, cliënten-, zorginhoudelijk en moreel. Omdat ik vanuit alle perspectieven kan kijken, kan ik de verbindende schakel zijn.